nơi bán máy bút thử điện

Bút thử điện Eacker-403028 thông minh

Bút được cấu tạo bởi bộ phận cảm ứng từ trường cực nhạy; phát hiện ra những nguồn điện từ 90V - 1000V. Đặc biệt có thể thử điện bên ngoài ổ cắm và dây (cách 1-2cm) ---> Ứng dụng cực..  Giới thiệu sản phẩm Bút thử điện thông minh Eacker-403028 + Tặng vít dẹp và ...